Sambiblioteket

Sambiblioteket i Härnösand invigdes år 2000. Visionen var att det skulle bli ett aktivt kunskapscentrum och en nod i samhällets nätverk. Biblioteket skulle även bli en mötesplats för staden och högskolan och av avgörande betydelse för stadens utveckling. Visionen uppfylldes och Sambiblioteket är nu en arena för möten, information, service, inspiration, utveckling och utbildning.

Plan 1

Servicecenter med kommunens reception, möteslokaler, InfoPoint, café och restaurang. Här finns också bibliotekets lokalsamling med litteratur om Härnösand, Ångermanland och Medelpad.

Plan 2

Härnösands bibliotek.

Plan 3

Lärcentrum med studiemiljö. Bibliotekets avdelning för Samhälle & Ekonomi.

Plan 4 & 5

Evenemangs- och möteslokaler samt utvecklingsmiljö och kontor.
Kommunens Tillväxtavdelning och Kommunikationsavdelning.

I menyn finns mer information om vilka verksamheter och möjligheter för medborgare, näringsliv och andra aktörer som finns i huset.