Ungdomsrådet

Ungdomsrådet december 2011

Ungt inflytande är något som är mycket viktigt! Som ett organ för detta inflytande finns vårt Ungdomsråd.

Här finns de skolor som har år 7 och äldre elever samt gymnasiet representerade. Varje skola får ha max fyra elever i rådet, och det ska sammanträda 4-6 ggr /år

För detta råd finns ett eget reglemente fastställt, och ur detta kan man läsa om dess syfte:

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar.
  • att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av ungdomssamordnaren och vidarebefordras till berörd instans.
  • att rådet kan ges möjligheter att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Här kan du läsa reglementet i sin helhet
Reglementet för UngdomsrådetPDF (pdf, 42.9 kB)

Kontakta oss

Ordförande
Martin Eliasson
E-post: johaneliasson@telia.com

Sekreterare
Andreas Rönnqvist
E-post: andreas.eo.ronnqvist@gmail.com