Så arbetar vi på Bogården

  • Bogården är ett HVB-hem (Hem för Vård och Boende) som erbjuder en hemlik boendemiljö under vistelsen. Vårt arbete utgår från att sätta barnets behov i centrum (BBIC) tillsammans med det uppdrag som er socialsekreterare ger oss.

  • Vi på Bogården arbetar efter uppdragsmodellen. Det innebär att ansvarig socialtjänst ger Bogården ett uppdrag på vad som ska göras under inskrivningstiden. Uppdragen är olika då det tas hänsyn till de speciella behov varje familj har.

    Exempel: I en familj arbetar vi med råd och stöd i föräldrarollen. I en annan familj utreder vi föräldrarnas förmåga att se och tillfredsställa barnets behov.
    I en tredje familj kan vi ha ett skyddsuppdrag där barnet eller föräldern riskerar att utsättas för våld.

  • Vi har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt som tillsammans med systemteori och BBIC ligger till grund för det dagliga arbetet på Bogården.

  • Under vistelsen ges stort utrymme till barnens behov av lek och stimulans.