Familjerätt

På familjerätten kan ni få hjälp med samarbetssamtal vid skilsmässa och separationer, samt få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och /eller umgänge. Familjerätten gör även utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av domstolen i vårdnads-, boende- och umgängesärenden samt utreder och fastställer faderskap.

Ansökan om äktenskapsskillnad görs hos tingsrätten. Ansökan kan göras antingen enskilt eller gemensamt. Bra och nödvändig information samt blanketter finns på Ångermanlands tingsrätt hemsida.
 
På begäran av domstolen lämnar familjerätten yttrande i adoptionsärenden och i vissa mål som rör barns efternamn samt äktenskapsdispenser.
 
Familjerätten kan nås på telefon för kortare rådgivning. Den som önskar kan vara anonym.

Vi som arbetar på familjerätten är

Carin Jonsson Öberg
Telefon: 0611-34 86 44
E-postadress: carin.jonsson-oberg@harnosand.se

Ann-Christin Eklund
Telefon: 0611-34 87 90
E-postadress: ann-christin.eklund@harnosand.se

Vid frågor gällande faderskap

kontakta Christina Wiklund
Telefon: 0611-34 83 16