Namnärenden

Ändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen hos Skatteverket. Om föräldrarna är oense om vilket efternamn barnet ska ha utreds frågan av socialsekreterare på familjerätten. Utifrån denna utredning beslutar tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Önskar ni veta mer kontakta någon av oss på familjerätten.
Telefon: 0611 - 34 86 44 eller 0611 - 34 87 90