Korvetten

Vi är en daglig verksamhet inom Härnösands Kommun. Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet är att erbjuda deltagarna stimulans, utveckling, delaktighet, meningsfullhet och gemenskap. Vi arbetar utifrån personens behov och funktionsnivå, så att alla känner sig behövda.

Korvettens inriktning är att bedriva verksamhet i arbetsliknande former för personer som har beslut om daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS respektive SoL.

En stol som målats
Träprodukter

I lokalerna på Varvsgatan 16 finns tre verksamheter:

  • Snickeriet gör olika träprodukter för försäljning.
  • Servicegruppen jobbar främst med att hämta upp sorterat avfall från bl.a. gruppboenden som sedan körs till återvinningscentralen.
  • Utegruppen arbetar också med att köra avfall; byggavfall, gamla möbler och liknande.

Lådor med grus

Korvetten erbjuder privata fastighetsägare sandlådor på 50 liter inkl. grus och leverans inom Härnösands tätort. Vi erbjuder även påfyllning av 50 liter grus inom Härnösands tätort. Betalning sker med swish eller mot faktura.

För mer information, ring:
Magnus Alke, 070-269 76 55
Peter Bäckman, 070-567 16 97

Korvettens fina sandlåda