Brunne skola

ritande flicka

Brunne skola har cirka 140 elever från förskoleklass till årskurs 6.Skolan omges av vacker landsbygdsmiljö i byn Brunne, 2 mil väster om Härnösand i. Brunne skola har ett stort upptagningsområde och de flesta av barnen åker buss.
På Brunne skola arbetar vi medvetet för att vara en hälsofrämjande skola. Vi har en värdegrund som utgår ifrån Antonovskys teori. Den handlar om att en individs hälsa ofta hänger ihop med elevens känsla av sammanhang, att det begripligt och meningsfullt. Satsningen på musik är en del i skolans hälsofrämjande skolutveckling

Kontakt med skolan sker via klasslärare eller via skolans  
expedition 0611-34 87 34