Brunne skola

ritande flicka

Brunne skola har cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Skolan omges av vacker landsbygdsmiljö i byn Brunne, 2 mil väster om Härnösand i. Brunne skola har ett stort upptagningsområde och de flesta av barnen åker buss. Verksamhetens målsättning är att öka alla elevers delaktighet och inflytande i skolans vardag utifrån varje elevs egna förutsättningar.

Kontakt med skolan sker via klasslärare eller via skolans  
expedition 0611-34 87 34