Kommunens mark

Östra kanalen

Samhällsförvaltningen har ansvaret för all kommunal mark som arrenderas ut, exploateras eller säljs som villatomter, industri- eller handelsmark. På den här sidan hittar du information om lediga villatomter, industrimark samt information om kommunens skogsinnehav.