Miljö, vatten och energi

Nattviken

I Härnösands kommun finns bra förutsättningar för en god livsmiljö och därmed ett hållbart samhälle. Kommunen arbetar långsiktigt för att miljömål och folkhälsomål ska uppfyllas.

Kommunfullmäktige har antagit ett lokalt miljömålsprogram som nu har löpt ut. Behovet av revideringar av Härnösands lokala miljömål ska ses över. Tillsvidare är de nationella och regionala miljömålen vägledande. Läs mer om miljömålen på http://sverigesmiljomal.se/ länk till annan webbplats

Du kan även läsa mer om miljömålen på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Syftet med lokala miljömål är att de ska ha en vägledande funktion för näringsliv, organisationer och övriga medborgare i Härnösands kommun och en styrande funktion för kommunen i dess interna arbete när det gäller miljöfrågor, exempelvis vid arbetet med översiktsplan.

Utifrån kommunens övergripande mål att Härnösand ska vara en ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete ska arbetet bidra till att de globala och nationella miljömålen nås. Kommunfullmäktige har antagit en miljö- och klimatpolicy som finns i antagen klimat- och energiplanPDF (pdf, 1.1 MB).