Miljö, vatten och energi

Nattviken

I Härnösands kommun finns bra förutsättningar för en god livsmiljö och därmed ett hållbart samhälle. Kommunen arbetar långsiktigt för att miljömål och folkhälsomål ska uppfyllas.

Miljömålsprogram för Härnösands kommun

Kommunfullmäktige har antagit ett lokalt miljömålsprogram.

Syftet med lokala miljömål är att de ska ha en vägledande funktion för
näringsliv, organisationer och övriga medborgare i Härnösands kommun
och en styrande funktion för kommunen i dess interna arbete när det gäller
miljöfrågor, exempelvis vid arbetet med översiktsplan.

Fem profilområden har valts ut:

  • Bra boende!
  • Nära natur!
  • Rena vattnet!
  • Ren energi!
  • Slut kretsloppen!

Läs mer:

Miljömålsprogram för Härnösands kommunPDF (pdf, 3.4 MB)

Miljöanalys till miljömålsprogrammetPDF (pdf, 760.6 kB)