Nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö

Kommunens alla nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.

 • 2020-06-25
  kartbild över Härnösands tätort

  Tomtindelningar upphävs för att förenkla planer och bygglov

  För att förenkla handläggningen av planer och bygglov föreslås nu att alla inaktuella bestämmelser om tomtindelning tas bort. Tomtindelning är en gammal administrativ gräns som egentligen försvann som begrepp redan 2011, men som lever kvar i många detaljplaner.
 • 2020-06-24
  Hand som preparerar en mattallrik

  Krögarna får bra betyg i att undvika trängsel

  Härnösands krögare sköter sig bra när det gäller att undvika trängsel. Det visar de kontroller som miljöavdelningen hittills gjort. Samtidigt finns osäkerhet bland allmänheten om hur rekommendationerna ska tolkas.
 • 2020-06-17
  Gata med mycket trafik på och en bro i bakgrunden.

  Nästa steg för Nybrogatan

  Samhällsnämnden ger samhällsförvaltningen i uppdrag att gå vidare med utformningen av Nybrogatan och nu gå in mer på detaljerna i utformningen. Inriktningen är att leda cykeltrafiken i två stråk vid sidan om Nybrogatan samt att bygga en rondell i korsningen Nybrogatan/Brunnshusga...
 • 2020-06-16
  trafikljus som lyser grönt

  Normal trafik på Brunnshusgatan igen

  Onsdag 17 juni försvinner de trafikljus som har reglerat trafiken på Brunnshusgatan. Senast klockan 9.00 ska ljusen vara borta och då är båda körfälten åter öppna. Det innebär också att bussarna åter stannar vid hållplatserna vid Stadsparken.