Nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö

Kommunens alla nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.

 • 2019-09-20

  Nya bostäder på Torsvik

  Planerna på två nya bostadshus är nu ett steg närmare verklighet sedan samhällsnämnden har godkänt förslaget till ny detaljplan.
 • 2019-09-20

  Klart för bygge vid Kristinagatan

  Härnösandshus får bygga ett flerfamiljshus vid Kristinagatan, där det idag är parkmark. Detta efter att samhällsnämnden antagit en ny detaljplan för området.
 • 2019-09-20

  Nya grävbestämmelser

  Samhällsnämnden har antagit nya grävbestämmelser för den som gräver i kommunens mark. De tidigare bestämmelserna var från 1998 och behövde moderniseras och uppdateras.
 • 2019-09-20

  Sanktion för otillåtna bygbodar

  HSB får betala sanktionsavgift för att ha uppfört tillfälliga byggbodar utan bygglov i anslutning till sitt nybygge på Prästgränd. Det har samhällsnämnden beslutat.