Nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö

Kommunens alla nyheter från Bygga, bo, trafik & miljö.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.

 • 2019-05-23
  Vägskylt som säger att vägen ska stängas av.

  Del av Brunnshusgatan avstängd en natt

  Brunnshusgatan, delen mellan Nybrogatan och rondellen vid Hovsgatan, stängs av för all trafik natten mot fredag 24 maj. Avstängningen beror på det pågående arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningar.
 • 2019-05-22
  Nybrogatan i Härnösand.

  Enkäten om Nybrogatan gav många bra svar

  Nu är arbetet med att analysera svaren från invånardialogen om Nybrogatan klart. Synpunkterna är av olika slag och ibland motstridiga, men två saker som träder fram är att dagens Nybrogatan är otydlig och behöver bli tryggare för alla typer av trafikanter.
 • 2019-05-22
  Två personer med tre snickrade holkar för bin, fåglar och fladdermöss

  Bihotell och holkar ska öka biologiska mångfalden

  5 nya bihotell, 50 fladdermusholkar och 30 fågelholkar i våra parker och naturmarker. Det är några av de insatser Härnösands kommun gör för att öka den biologiska mångfalden.
 • 2019-05-21
  byggarbetsplats med en halvfärdig bro över järnvägsspår

  Sättningar i marken försenar öppning av järnvägsviadukten

  Järnvägsviadukten kan inte öppnas för trafik igen den 5 juli som planerat. Orsaken är att jordmassorna inte har hunnit sätta sig tillräckligt. Ny preliminär tid för öppning är mitten/slutet av augusti.