Enskilt avlopp

Är du inte ansluten till det kommunala avloppssystemet? Då är det du som fastighetsägare eller samfälligheten som ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar på ett godkänt sätt.

Ska du göra ett nytt avlopp

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning ska du söka tillstånd eller göra en anmälan till Samhällsnämnden. Du måste ha tillstånd om du ska ansluta en vattentoalett till avloppsanläggningen. Om du endast ska koppla bad, disk och tvättvatten till avloppsanläggningen gör du en anmälan till Samhällsnämnden.

I ansökan ska det finnas ett förslag på hur avloppsfrågan ska lösas. Ansökningsblanketter och information om vilka regler som gäller samt  vad man ska tänka på när man ska göra en avloppsanläggning finns i länkarna till höger.

Läs mer

Faktablad om förbättring av enskilt avloppPDF (pdf, 118.7 kB)