Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

Har du frågor kring bygglov? Kontakta oss!

Telefontid är mellan 10.00-12.00 varje vardag.
Telefon växeln: 0611-34 80 00

E-post med frågor skickas till bygglovladan@harnosand.se

Servicecenter
Universitetsbacken 3A
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se
Öppettider: vardagar 08.00-16.30

Har du ett pågående ärende och ska skicka in handlingar?
E-post: byggarenden@harnosand.se

Bygglovsansökan

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för. Här hittar du checklistor för de vanligaste byggprojekten. Det kan komma att krävas ytterligare handlingar.

Gör bygglovsansökan direkt på webben

Glöm ej - Du kan behöva söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Ansök om strandskyddsdispens

Glöm ej - Du kan behöva en nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta. länk till annan webbplatsDu beställer den på Samhällsförvaltningen Härnösand. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst (klicka på länken nedan) eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Krav på ritningarna

  • Ritningarna ska förses med mått och vara i skala 1:100.
  • Ritningarna ska redovisas på vitt, ej rutat papper och vara fackmannamässigt utförda.
  • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar. Färgmarkering får inte användas

Gör bygglovsansökan direkt på webben

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid. Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor. Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Gör bygglovsansökan direkt på webben

Vill du veta mer om bygglovsprocessen?

Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnaders yttre utseende. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri krävs det också bygglov.

 Du kan läsa mer om bygglovsprocessen här på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Ansök om Stranskyddsdispens här

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida här.länk till annan webbplats