Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov behövs om du vill ändra höjdläget på markens nivå mer än cirka 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ett exempel på när du behöver marklov är om du ska bygga en stödmur som är högre än cirka 50 centimeter.

Det finns även andra tillfällen när du kan behöva ett marklov. Läs mer om marklov på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Ansök om Strandskyddsdispens här

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid: måndag - torsdag kl. 10-12 och 13-15
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag - fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se