Nyheter från Kommun & styrning

Kommunens alla nyheter från Kommun & styrning.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Härnösandsborna känner sig tryggare

    Under hösten gjordes den årliga medborgarundersökningen i Härnösands kommun. Resultatet visar att Härnösandsbornas upplevelse av trygghet har ökat markant jämfört med den förra undersökningen. Asfalterad väg med vitt tryck som visar en vuxen och ett barn som håller varandra i handen.

  • Gammal järnväg kan bli cykelväg och vandringsled

    Den gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda kan i framtiden omvandlas till cykelväg och vandringsled. Kommunstyrelsen ställer sig i ett yttrande positiv till att inleda en dialog om att ta över banan från Trafikverket. två cyklister på en cykelbana

  • Oförändrade budgetramar för 2020

    Kommunstyrelsen har som ambition att höja överskotten i den kommunala ekonomin kommande år. Det framgår av det budgetdirektiv som kommunstyrelsen har fastställt. För nämnder och styrelser innebär förslaget oförändrade budgetramar att hålla sig till under nästa år.