Ekonomi och upphandling

Stadshuset

Ekonomiavdelningen finns i Stadshuset.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att vara rustad med en stabil ekonomi. För att nå ekonomisk hushållning ska kommunen utföra sin verksamhet väl, kunna betala för den och inte skjuta över betalningsansvaret på framtiden. Budgeten ska vara i balans, det vill säga att kommunens utgifter inte får vara större än inkomsterna för varje enskilt år.

På de här sidorna hittar du information om kommunens ekonomi, till exempel ekonomiska rapporter, upphandlingar och kund- och leverantörsfakturor.