Socialförvaltningen

Socialförvaltningen
Agneta Nordström

Förvaltningschef för Socialförvaltningen
Agneta Nordström
Telefon:
0611 - 34 83 40
E-post: agneta.nordstrom@harnosand.se

Socialförvaltningens huvuduppgift är:

  • att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring.
  • att tillhandahålla en god vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra och känna sig trygg i hur service och omvårdnad tillgodoses.
  • att enligt gällande lagstiftning pröva den enskildes rätt till stöd och bistånd. Socialförvaltningens beslut ska vara rättssäkra och tydliga. Om man inte är nöjd med socialförvaltningens beslut kan man överklaga till Förvaltningsrätten.