Kontakt och besöksadresser

Sambiblioteket

Servicecenter

I Sambibliotekets stora entré finns kommunens servicecenter. Här tar vi bland annat hand om medborgarservice, turistservice, lokalbokning och möte med kommunens handläggare. All kontakt med kommunen sker lättast via servicecenter då de kan lotsa vidare er i ert ärende.

Härnösands kommun

Kontakt
Telefon växel: 0611-34 80 00
Växeln öppen: 07.30-16.30
kommun@harnosand.se

Postadress
871 80 Härnösand
Organisationsnummer: 212000-2403

Servicecenter

Besöksadress
Sambiblioteket
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.30

Besöksadresser till förvaltningar, enheter och avdelningar

I Härnösands kommun finns 5 förvaltningar som är uppdelade i olika avdelningar och enheter.

Arbetslivsförvaltningen

Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10
arbetslivsforvaltningen@harnosand.se

Arbete och Integration - Tolkförmedlingen - Vuxenutbildning

Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10

Yrkeshögskolan

Gånsviksvägen 2
Härnösand
Telefon: 0611-34 86 03

Kommunstyrelseförvaltningen

Nybrogatan 8
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
kommun@harnosand.se

Diarium och Arkiv / Ekonomiavdelningen / IT-avdelningen / HR-avdelningen / Kommunledningskontoret / Rekrytering- och bemanningsenheten / Överförmyndarenheten

Norra Kyrkogatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunikationsavdelningen / Kulturenheten / Tillväxtavdelningen

Universitetsbacken 3C
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kommunarkivet

Majorgränd 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Kostenheten och Navet

Södra vägen 3 - 5
Härnösand
Telefon: 0611 - 34 80 00

Samhällsförvaltningen

Universitetsbacken 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 84 10
samhallsforvaltningen@harnosand.se

Administration - Bygg och miljö - Trafik, Fritid och Ungdomsavdelningen

Universitetsbacken 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Skolförvaltningen

Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
skolforvaltningen@harnosand.se

Härnösands gymnasium

Brunnshusgatan 20
Härnösand
Telefon expedition: 0611-34 84 01
gymnasiet@harnosand.se

Musik & kulturskolan

Brunnshusgatan 18
871 32 Härnösand
Telefon expedition: 0611 - 34 85 92
musik.kulturskola@harnosand.se 

Pedagogisk omsorg

Brunnshusgatan 4
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00

Skolkontoret

Johannesbergsgatan 3
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
skolforvaltningen@harnosand.se

Socialförvaltningen

Norra Kyrkogatan 2
Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
socialforvaltningen@harnosand.se

Socialförvaltningen

Kontakt med ledningsgruppen

Här är Härnösands kommuns ledningsgrupp.

Kommundirektör
Sofia Pettersson
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: sofia.pettersson@harnosand.se

Förvaltningschef för Arbetslivsförvaltningen
Petra Norberg
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: petra.norberg@harnosand.se

Förvaltningschef för Samhällsförvaltningen
Thomas Jensen
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: thomas.jensen@harnosand.se

Förvaltningschef / Socialchef för Socialförvaltningen
Agneta Nordström
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: agneta.nordstrom@harnosand.se

Förvaltningschef / Skolchef för Skolförvaltningen
Birgitta Wigren
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: birgitta.wigren@harnosand.se

Lena Einarsson

Ekonomichef
Lena Einarsson
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: lena.einarsson@harnosand.se

Lena Salomonsson

IT-chef
Lena Salomonsson
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: lena.salomonsson@harnosand.se

Pernilla Unander.

HR-chef
Pernilla Unander
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: pernilla.unander@harnosand.se

Kanslichef
Anna Bostedt
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: anna.bostedt@harnosand.se

Kommunikationschef
Tomas Wahlund
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: tomas.wahlund@harnosand.se

Tillväxtchef
Uno Jonsson
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: uno.jonsson@harnosand.se

Kommunens journummer

Socialjour

Här finns kontaktuppgifter till socialtjänsten och socialjouren i Härnösands kommun samt kontaktuppgifter till andra organisationer för hjälp och stöd.

Lämna en synpunkt - felanmälan

Härnösands kommun vill ge dig bra hjälp och service. Därför är det viktigt att få veta vad du tycker om oss och våra verksamheter.

Här kan du lämna dina synpunkt - felanmälan

Fakturaadress

Alla fakturor ska skickas till vår centrala fakturaadress:

Härnösands kommun
Fakturaenheten
871 80 Härnösand

Mer information om fakturor hittar du här