Intranet - personalsidor

Du som arbetar hos Härnösands kommun kan logga in till kommunens system utanför din ordinarie arbetsplats. Du behöver en Internetuppkopplad utrustning och ett användarkonto.

En kille framför en dator

Detta är ett PRIVAT datorsystem. All obehörig användning eller åtkomst är förbjuden enligt svensk lag (BrB 4kap 9c§) och kan leda till åtal. Alla dina operationer loggas.

This is a PRIVATE computer system. All unauthorized use or access is prohibited according to Swedish laws (BrB 4kap 9c§) and may lead to prosecution. All your operations are logged.