Kundval inom hemtjänst - LOV

Från och med den 1 december 2012 tillämpar Härnösands kommun Kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

För dig som har beviljats hemtjänst innebär det en möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna – kommunens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommens hemtjänst eller en privat hemtjänstutförare.

De utförare du kan välja mellan är godkända av kommunen. För att bli godkända måste hemtjänstutförarna uppfylla de krav som kommunen ställer. Kraven gäller alla hemtjänstutförare – även kommunens hemtjänst.

Du väljer den hemtjänstutförare som du anser motsvara dina krav och önskemål. Att välja är en möjlighet men inte ett krav. Vill du inte välja så behöver du inte. Du kommer alltid att få den hjälp du har rätt till.

Du kan byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för kommunen eller den hemtjänstutförare du inte vill ha längre.

Läs mer om kundval inom hemtjänst i denna broschyrPDF (pdf, 347.1 kB)

Om du vill byta hemtjänstutförare kontakta:
Biståndsenheten
Telefon växel: 0611-34 80 00

D´light Omsorg & Omtanke

Vi är godkända av Härnösands kommun att utföra hemtjänst enligt kategori:
A omvårdnad - service.

Vi erbjuder:

Hemtjänst enligt ditt beslut från Härnösands kommun, både service och omsorg. De uppgifter vår personal kan hjälpa till med är bland annat:

 • städning
 • renbäddning
 • personlig hygien
 • promenader
 • hjälp med inköp
 • medicinering och annat som delegerats av hemsjukvården.

Vi erbjuder också tilläggstjänster med RUT-avdrag:

 • städning
 • följe/ledsagning
 • sociala aktiviteter m.m.

Företagets målsättning

Vårt mål är att du som kund ska känna dig trygg i ditt hem och behålla din integritet. Att dina behov ska vara i fokus och att du ska få hjälp av personal som kan förstå dina behov, din kultur och tala ditt eget språk är lika viktigt som att vi ska hjälpa dig att få din vardag att fungera.

Beskrivning av företaget

Vi är ett litet familjeföretag som vill sätta guldkant på din tillvaro med hjälp av vår trevliga och kunniga personal. Vi strävar efter att du som kund ska ha medbestämmande och att du ska få behålla din integritet och kunna hjälpa till själv så mycket du kan. Vi vill att du och dina anhöriga ska känna sig trygga med oss därför har vi kontaktperson och hög kontinuitet vilket innebär att du inte träffar många olika personer utan att det i möjligaste mån är samma personal som kommer till dig.

Personalens kompetens

Hos oss jobbar utbildade vårdbiträden och undersköterskor med lång erfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Vår personal har olika ålder och ursprung men men gemensamt för oss alla är att dina behov ska sättas i fokus. Vår personal utbildas såväl inom nyheter inom vården, men även inom modern teknologi för att bättre kunna uppfylla dina behov.

Så här arbetar vi

Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att du ska ges möjlighet att utföra det du kan och orkar och få hjälp med det du inte klarar av för stunden. Vi vill vara ett stöd i din tillvaro och berika din dag. En viktig del i vårt arbete är kontakten med anhöriga och vi har en hög transparens inom företaget så både du och din anhörige alltid ska kunna få raka besked och lätt komma i kontakt med oss.

Språk

 Vi erbjuder hjälp på bland annat:

 • svenska
 • engelska
 • franska
 • arabiska
 • farsi
 • dari
 • bosniska
 • kurdiska
 • ryska

Fråga oss gärna om vi talar ditt språk.

Kontaktuppgifter

Telefon: 076 - 772 28 88
E-post: info@dlightsweden.se

Härnösands kommuns hemtjänst

Vi erbjuder:

 • en kontaktperson som du alltid kan vända dig till om du har frågor eller funderingar.
 • möjlighet att delta i återkommande kvalitetsuppföljningar.
 • daglig uppföljning av hemtjänstbesök.
 • dig att du blir kontaktad av oss om vi blir mer än 30 minuter sen till ditt besök.

Vår målsättning

Varje kund ska mötas som en unik människa med självbestämmande. I mötet med Härnösands kommuns hemtjänst ska du känna välbefinnande.

Beskrivning

Kommunens hemtjänst har varit etablerad sedan mitten av 60-talet. Inom hemtjänsten arbetar ca 220 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal vikarier. Inom hemtjänsten arbetar vi och ger service och omvårdnad sju dagar i veckan, dygnet runt.

Personalens kompetens

70 % av vår personal har någon form av omvårdnadsutbildning. Alla tillsvidareanställda har id kort med foto. Dessutom har de namnskyltar med vår logga.

Visstidsanställda har alla en namnskylt som visar att de är anställda inom kommunens hemtjänst.

Så här arbetar vi

Kunden i fokus! För oss är det viktigt att du själv deltar i utformningen av den hemtjänst som du har rätt att få. Det är också viktigt för oss att du känner dig trygg i mötet med oss, att du blir väl bemött, att den hjälp du får stämmer överens med det du är beviljad och att hjälpen utförs som du vill ha den. Vi eftersträvar kontinuitet när det gäller tid för besök och vad som ska utföras hos dig.

Vi är alltid gäster i ditt hem!

Språk

Samtliga av våra anställda ska behärska det svenska språket i tal och skrift. Övriga språk som finns inom våra verksamheter är för närvarande arabiska, engelska, finska, polska, portugisiska, somaliska, spanska och tyska.

Om du inte behärskar det svenska språket arbetar vi för att du vid ett antal tillfällen ska få hjälp från en person som kan ditt språk och känner till din kultur.

Kontaktuppgifter

Enhetschef i det hemtjänstdistrikt du tillhör nås via kommunens växel på telefonnummer 0611 - 34 80 00.

Modern Omsorg

Vi är godkända av Härnösands kommun att utföra hemtjänst enligt kategori:
A omvårdnad - service.

Vi erbjuder:

Vi är godkända av kommunen att utföra hemtjänst enligt kategori A. Som ett komplement tillhandahåller vi följande hushållsnära tjänster:

 • städning
 • matlagning
 • trädgårdsskötsel
 • fönsterputsning
 • gardinbyten
 • skottning

Företagets målsättning

Vår vision är att alla som är del i Modern Omsorg ska känna sig delaktiga och att kundens behov alltid står i fokus. Modern Omsorg lägger mycket stor vikt vid rekryteringen av sin personal för att kunna uppnå en hög standard i sina tjänster. Verksamheten styrs med ett närvarande ledarskap, hög moral och god etik.

Beskrivning av företaget

Modern Omsorg är ett lokalt företag som bedriver hemtjänst med hög kvalitet. Vi har engagemang, närhet, gemenskap och delaktighet som ledord för verksamheten.

Personalens kompetens

Personalen har först och främst hjärtat på rätt ställe! Sedan finns följande kompetens:

 • undersköterskor
 • lokalvård
 • kock
 • omvårdnad och service
 • ledarskap

Så här arbetar vi

Vi arbetar i små team runt varje kund och har täta uppföljningssamtal där du som kund står i fokus. Det är korta beslutsvägar och en liten verksamhet där vi känner dig och dina behov väl samt att du känner oss.

Språk

 • svenska
 • engelska
 • norska

Kontaktuppgifter

Telefon: 0611 - 22 000
E-post: info@modernomsorg.se

Bli hemtjänstutförare

LOV - En ny marknad i Härnösand

Härnösands kommun har infört "Kundval inom hemtjänst enligt LOV" och vill därför komma i kontakt med intresserade och möjliga utförare. Denna inbjudan riktar sig till dig som redan jobbar med närliggande tjänster eller är intresserad av att starta verksamhet inom hemtjänst.

Vad innebär LOV?

LOV (Lagen om valfrihetssystem) innebär att den som beviljats hemtjänst av Härnösands kommun kan välja mellan kommunens hemtjänst och någon av de privata utförare som godkänts av kommunen. Privata utförare får ersättning för utförda insatser av kommunen.

Vad innebär uppdraget?

Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att utföra omvårdnads- och serviceinsatser. De villkor och krav som gäller för att bli godkänd utförare finns i förfrågningsunderlaget.

Utförare får erbjuda tilläggstjänster som ligger utanför de insatser som följer av biståndsbeslut om hemtjänst. Utföraren fakturerar kunden för de tjänster som utförts som tilläggstjänster.

Om ansökan inte är komplett tar kommunens upphandlingsfunktion eller socialförvaltningens handläggare kontakt.

Dokument för att ansöka om att bli hemtjänstutförare

För ytterligare information kontakta enhetschef Administrativa enheten Eva Ehn.
E-post: eva.ehn@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 46.