Kommunens utförare

Hemtjänstområden

Hemtjänstenhet

Område

Telefon chef

Torsvik

Torsvik, Parken, Byåker, Bondsjö, Älandsbro

0611 - 34 82 37

Änget

Ängecenter, Murberget

0611 - 34 82 28

Södra

Södra, Häggdånger, Kullen, Tullporten

0611 - 34 89 57

Norra

Högsjö, Viksjö

0611 - 34 88 29

Brännan

Brännan, Eriksdal och Solbrännan

0611 - 34 82 91

Östra

Centrum, Stenhammar, Solum och Hovsjorden

0611 - 34 86 41