Kommunens utförare

Hemtjänstområden

Hemtjänstenhet

Område

Telefon chef

Brännan

Brännan, Solbrännan, Eriksdal, Gångsvik

0611 - 34 82 91

Högsjö

Högsjö, Utansjö, Vålånger

0611 - 34 88 29

Södra

Södra, Häggdånger, Kullen, Tullporten

0611 - 34 89 57

Torsvik

Torsvik, Parken, Bondsjö, Byåker

0611 - 34 82 37

Viksjö

Viksjö, Brunne, Roten, Öje

0611 - 34 82 28

Älandsbro

Älandsbro, Hemsön

0611 - 34 82 37

Änget

Ängecenter, Murberget

0611 - 34 82 28

Östra

Centrum, Stenhammar, Solum, Hovsjorden

0611 - 34 86 41