Fritid och sociala mötesplatser

Det kan ibland vara svårt för den som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa att ha ett aktivt liv och kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra.

I kommunens ansvar ingår det att möjliggöra för alla att leva så likt andra som möjligt och i gemenskap med andra.

I listen till vänster ser du vilka aktiviteter och mötesplatser kommunen kan erbjuda.

Behov av stöd för att komma ut på aktiviteter?

Ibland kan man också behöva stöd och hjälp för att komma ut och iväg på en aktivitet. Hos kommunen kan du ansöka om kontaktperson eller ledsagare för att göra det möjligt att komma ut på olika fritidsaktiviteter, träffa kompisar eller byta miljö ibland.

Kontaktperson / ledsagning

Vill du få mer information eller göra en ansökan vänd dig till Biståndsenheten.

Telefon 0611 - 34 82 01