Taxor och regler inom förskola och barnomsorg

Kommunen är skyldig att erbjuda allmän förskola för alla 3-5 åringar. Verksamheten omfattar 525 timmar per år. Detta innebär att man som förälder har rätt att ha sitt barn avgiftsfritt i förskolan 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsår.

Föräldrar väljer själva om de vill att deras barn ska delta i allmän förskola. Precis som med förskoleverksamheten i övrigt ska plats i allmän förskola erbjudas i närheten av hemmet och med hänsyn till föräldrars önskemål. Allmän förskola bedrivs i Härnösand inom ramen för den befintliga kommunala förskoleverksamheten. Barn hos dagbarnvårdare kan välja mellan att gå kvar hos dagbarnvårdaren utan plats i allmän förskola eller att delta 15 timmar i veckan på en förskola.

Dokument för taxor och regler.
Regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorgPDF (pdf, 479.5 kB)

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg från och med 2019-01-01

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avgiften beräknas på max 47 490 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad > 7 000 kronor

Barn 1-3 år heltid

 • Barn 1= 3 % av inkomsten max 1 425 kronor
 • Barn 2= 2 % av inkomsten max 950 kronor
 • Barn 3= 1 % av inkomsten max 475 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande

 • Barn 1= 1,5 % av inkomsten max 712 kronor
 • Barn 2= 1 % av inkomsten max 475 kronor
 • Barn 3= 0,5 % av inkomsten max 237 kronor

Barn 3-5 år heltid ( fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)

 • Barn 1= 2,1 % av inkomsten max 997 kronor
 • Barn 2= 1,4 % av inkomsten max 665 kronor
 • Barn 3= 0,7 % av inkomsten max 332 kronor

För föräldralediga/arbetssökande som har barn mellan 3-5 år är förskolan avgiftsfri.

Avgift för fritidshem från och med 2019-01-01

 • Barn 1= 2 % av inkomsten max 950 kronor
 • Barn 2= 1 % av inkomsten max 475 kronor
 • Barn 3= 1 % av inkomsten max 475 kronor