Kommunal pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år.
Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola 
Pedagogisk omsorg är en inte en skolform och har ingen egen läroplan att utgå från.
Pedagogisk omsorg styrs av skolverkets allmänna råd för pedagogisk verksamhet och använder sig av förskolans läroplan i vägledande syfte.

I förskola bedrivs undervisning och utbildning, vilket inte är ett krav i pedagogisk omsorg.

I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Ett bar sitter  och studerar och luktar på et blåbärsris i skogen.