Kommunal pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år.
Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola
Pedagogisk omsorg är en inte en skolform och har ingen egen läroplan att utgå från.

Pedagogisk omsorg styrs av skolverkets allmänna råd för pedagogisk verksamhet och använder sig av förskolans läroplan i vägledande syfte.

Barnen hänger i lianer och ringar, omgivningen är skapad för att se ut som att de hänger i djungeln över vattnet.

I förskola bedrivs undervisning och utbildning, vilket inte är ett krav i pedagogisk omsorg.

I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.