Avgifter för förskola & fritidshem & fritidshem

Avgift för förskola

Barn 1-3 år

Barn 1= 3% av inkomsten max 1362 kr

Barn 2= 2% av inkomsten max 908 kr

Barn 3= 1% av inkomsten max 454 kr

Barn 1-3 år Föräldraledig/arbetssökande

Barn 1= 1,5 % av inkomsten max 681 kr

Barn 2= 1% av inkomsten max 454 kr

Barn 3= 0,5% av inkomsten max 227 kr

Allmän förskola 3-5 år ( from 1 sep det år barnet fyller tre år)

Barn 1= 2,1% av inkomsten max 953 kr

Barn 2= 1,4% av inkomsten max 635 kr

Barn 3= 0,7% av inkomsten max 318 kr

Föräldraledig/arbetssökande Avgiftsfri

Avgift för fritidshem

Barn 1= 2% av inkomsten max 908 kr

Barn 2= 1% av inkomsten max 454 kr

Barn 3= 1% av inkomsten max 454 kr

Yngsta barnet räknas som barn ett

Avgiften beräknas på max 45 390 kr/månad
Bruttoinkomst kronor/månad >7000 kronor