Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1-3 år

Barn 1= 3% av inkomsten max 1382 kr

Barn 2= 2% av inkomsten max 922 kr

Barn 3= 1% av inkomsten max 461 kr

Barn 1-3 år Föräldraledig/arbetssökande

Barn 1= 1,5 % av inkomsten max 691 kr

Barn 2= 1% av inkomsten max 461 kr

Barn 3= 0,5% av inkomsten max 230 kr

Allmän förskola 3-5 år ( from 1 sep det år barnet fyller tre år)

Barn 1= 2,1% av inkomsten max 968 kr

Barn 2= 1,4% av inkomsten max 645 kr

Barn 3= 0,7% av inkomsten max 323 kr

Föräldraledig/arbetssökande Avgiftsfri

Avgift för fritidshem

Barn 1= 2% av inkomsten max 922 kr

Barn 2= 1% av inkomsten max 461 kr

Barn 3= 1% av inkomsten max 461 kr

Yngsta barnet räknas som barn ett

Avgiften beräknas på max 46 080 kr/månad
Bruttoinkomst kronor/månad >7000 kronor