Rivningslov

Rivningslov krävs vanligtvis för alla byggnader inom detaljplanerade områden. Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, till exempel "friggebod".

Rivningslov söker du genom att fylla i blanketten "Bygglovansökan" och kryssa i rutan för rivningslov.

Ansökan ska innehålla en kontrollplan för rivningen med uppgifter på vad som rivs, hur mycket som rivs och var det rivna materialet tar vägen.

En stor del av bygg- och rivningsavfall är lätt att återvinna men du måste först sortera ut de delar som är miljöfarliga.
 
Rivningen får inte påbörjas förrän du fått startbesked.

För andra byggnader utanför detaljplanerade områden krävs en anmälan innan rivning. Blanketten hittar du här till höger.

Ansökan ska bestå av:

  • Ansökningsblankett.
  • Situationsplan som anger vilken byggnad som avses rivas.
  • Kontrollplan för rivningen.
  • Kontrollansvarig för rivning.

  
Först när rivningsplanen är godkänd av byggnadsnämnden får rivningsarbetena påbörjas. Kontrollansvarig för rivningsarbetena ska också vara utsedd och godkänd.

När rivningen är klar
Kontrollplanen för rivning lämnas in till samhällsnämnden och när kraven i den är uppfyllda kan ett slutbevis skrivas ut.

För ytterligare information kontakta Samhällsförvaltningen.
 
Handläggare av rivningslov:
Thomas Lindström
Telefon: 0611 - 34 81 16

Birgitta Persson
Telefon: 0611 - 34 80 80 

 
Sara Sjöberg 
Telefon: 0611 - 34 81 52

Information miljö:
Monica Friman
Telefon: 0611 - 34 81 97