Vad kostar resan?

Egenavgiften för färdtjänst från och med 2018-10-01

Lägsta avgift är 38 kr, vilket gäller för intervallet 0 - 8,9 km. Vid resor längre än 8,9 km är egenavgiften 1,5 X aktuell busstaxa.

Barn och ungdomar under 19 år med färdtjänstlegitimation betalar hälften av beslutad avgift på sträckan.

Färdtjänsttillstånd gäller för resor inom kommungränsen, till Midlanda och Höga kusten hotellet, samt kan boende inom riktnummerområde 0612 får åka till Kramfors centrum.

Nuvarande busstaxa ger följande priser:

Distans

Avgift

0 - 8,9 km

38 kr

9 - 16,9 km

45 kr

17 - 23,9 km

63 kr

24 - 31,9 km

72 kr

32 - 38,9 km

86 kr

39 - 46,9 km

101 kr

47 - 53,9 km

113 kr

54 - 61,9 km

123 kr

 

Färdtjänsttillstånd gäller hela dygnet.

Ingen rabatt på egenavgiften ges vid samåkning.

För färdtjänstberättigade som beviljats ledsagare uttas ingen avgift för ledsagaren.

Medresenär över 19 år betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Medåkande barn som reser med färdtjänstberättigad vuxen, 0 - 7 år betalar ingen avgift och barn 7 - 19 år betalar halv egenavgift.

Av resenären begärda stopp under resan innebär att en ny resa registreras.

För arbetsresor tas ett fast pris ut per resa. Priset motsvarar busstrafikens intervall/km taxa upp till den summa som är busstrafikens maximala pris med reskort för 40 resor per månad på sträckan.

Vid bestämning av det maximala priset beräknas resans längd utifrån resenärens närmaste busshållplats.

Varje enkelresa kostar för resenären 25 kr (0 - 9 km).

Exempel enligt nuvarande busspriser 2014-02-24

Resor till och med 9 km - varje enkelresa kostar för resenären 25 kr upp till 662 kr som motsvarar busstrafikens maximal pris med reskort för 40 resor / månad på sträckan.