Anmälningspliktiga åtgärder

Bok och kaffekopp som står framför en brinnande eldstad

Att installera en eldstad är en av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

En anmälan ska göras och du måste få ett startbeskedlänk till annan webbplats innan du börjar.

Anmäl enkelt din åtgärd

Vi har tagit fram en guide för dig som ska anmäla en åtgärd.

Välj det som stämmer bäst överens med din anmälan och sedan är det bara att följa instruktionerna.

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Ansök om Strandskyddsdispens här

När behöver du anmäla en åtgärd?

Det krävs en anmälan om du ska:

  • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
  • Utföra en s.k. "Attefallsåtgärd"
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
  • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
  • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
  • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Bygga nytt eller väsentligt ändra ett vindkraftverk

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Sommartid 10 juni-30 augusti måndag-torsdag klockan 10.00-12.00

E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Sommartid 10 juni-30 augusti, bokas tid med handläggare genom att ringa under telefontiden måndag-torsdag klockan 10.00-12.00
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag-fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälningspliktiga åtgärderPDF (pdf, 55.6 kB)