Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

En anmälan ska göras och du måste få ett startbesked innan du börjar.

När behöver du anmäla en åtgärd?

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen. Du måste få ett startbeskedlänk till annan webbplats innan du börjar. Det krävs en anmälan om du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
 • Utföra en s.k. "Attefallsåtgärd"
 • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
 • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
 • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
 • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
 • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
 • Bygga nytt eller väsentligt ändra ett vindkraftverk

Så anmäler du

För snabb handläggning är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

När du ska anmäla en anmälningspliktig åtgärd kan följande handlingar bli aktuella. Vilka beror på vilken åtgärd det handlar om.

 • Ansökan om anmälan
 • Teknisk beskrivninglänk till annan webbplats/projektbeskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig (när så krävs)
 • Situationsplanlänk till annan webbplats i skala 1:500
 • Förslag till kontrollplanlänk till annan webbplats PBL
 • Konstruktionsritning i lämplig skala i de fall en konstruktion berörs
 • Anmälan/ansökan om certifierad sakkunnig

Exempel på vanliga anmälningar

I länkarna nedan ser du vilka handlingar som krävs i några av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna.

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid: måndag - torsdag kl. 10-12 och 13-15
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag - fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälningspliktiga åtgärderPDF (pdf, 55.6 kB)