Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Vem kan ansöka om färdtjänst

  • Du som har ett funktionshinder - fysiskt, psykiskt, medicinskt, med en varaktighet som kvarstår i minst i tre månader.
  • Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Hur ansöker du om färdtjänst
Fyll i e-tjänsten eller ansökningsblanketten som du hittar längst ner på den här sidan.
Det går även att kontakta servicecenter:
Sambiblioteket - Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
servicecenter@harnosand.se

Här kan du läsa mer om färdtjänstlänk till annan webbplats

OBS. Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om färdtjänst. Detta begärs i så fall av handläggaren. Här finns e-tjänst/blankett för läkarintyg.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Handläggning av färdtjänst.

Laglig grund för behandlingen
Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips.länk till annan webbplats

Personuppgiftsansvarig
Mari Nordlund
E-post: mari.nordlund@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Mari Nordlund
E-post: trafikenheten@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 11