E-handel

Stadshuset

Härnösands kommun arbetar med ett elektroniskt inköps- och fakturasystem för att nå effektiv hantering av både beställningar och fakturor. Det ger förutsättningar för ökad köptrohet mot ingångna ramavtal. Det ger också förutsättningar att styra inköpen till rätt leverantör och avtalspriser.

Elektronisk handel (e-handel) innebär att kommunen, via inköps- och fakturasystemet, får en lättillgänglig presentation av avtal, leverantörer och priser. 

Målet är att skapa en effektivare inköpsorganisation inom kommunen samt att öka avtalstroheten.