Skolkontoret

Johannesbergshuset

Skolkontoret finns i Johannesbergshuset.

Skolkontoret är en central funktion inom skolförvaltningen och ansvarar för den övergripande myndighetsutövningen, stödjer skolnämndens arbete samt har till uppgift att stötta skolledning och administration på rektorsområden.

För att kontakta skolkontoret