Socialförvaltningens verksamheter

På Socialförvaltningen i Härnösand arbetar vi med:

  • Beslutsfattande enligt de sociala lagstiftningarna
  • Individ och familjeomsorg
  • Omsorg om funktionshindrade.
  • Hemtjänst och särskilt boende
  • Anhörigstöd
  • Hälso- och sjukvård

Vi hjälper enskilda personer och familjer, som behöver stöd eller hjälp i sin livsföring.

Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning och äldre ska få en god vård och omsorg.

Alla som kommer till socialförvaltningen ska känna sig välkomna och trygga i sin situation - och i vårt gemensamma arbete!

I menyn till vänster kan du klicka på valfri underrubrik för mer information om våra verksamheter.