Individ- och familjeomsorg

Den sociala omvårdnaden i Härnösands kommun sköter Individ- och familjeomsorgen. Det politiska ansvaret har Socialnämnden.

Inom individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare med råd, stöd och information. Sekretess gäller inom hela förvaltningen, vilket innebär att du med förtroende kan vända dig till oss.

Socialtjänstens individ och familjeomsorg samverkar med andra aktörer för att skapa de bästa förutsättningar för enskildas möjligheter till egen försörjning och till ett aktivt liv.

Barn, ungdom och familj

På våra sidor Barn, ungdom och familj kan du läsa mer om stöd när det gäller barn, ungdomar och familjer.

Ekonomi och försörjning

Under Ekonomi och försörjning kan du läsa mer om bland annat försörjningsstöd.

Missbruk och beroende

På våra sidor Missbruk och beroende  kan du läsa mer om råd och stödinsatser vid missbruk och beroende.

Alkohol, receptfria läkemedel och tobak

På våra sidor om Alkohol, receptfria läkemedel och tobak kan du bland annat läsa om hur man ansöker om serveringstillstånd.