Hur hög är skatten i Härnösand?

Svar

Skatten i Härnösand är 23,34 kr.

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift.

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2015 så här:

  • 36 kr Vård och omsorg
  • 24 kr Skola, barn och ungdom
  • 13 kr Förskola och barnomsorg
  • 8 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 6 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 1 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning
  • 1 kr Särskilt riktade insatser
  • 2 kr Affärsverksamhet