Bli hemtjänstutförare

LOV - En ny marknad i Härnösand

Härnösands kommun har infört "Kundval inom hemtjänst enligt LOV" och vill därför komma i kontakt med intresserade och möjliga utförare. Denna inbjudan riktar sig till dig som redan jobbar med närliggande tjänster eller är intresserad av att starta verksamhet inom hemtjänst.

Vad innebär LOV?

LOV (Lagen om valfrihetssystem) innebär att den som beviljats hemtjänst av Härnösands kommun kan välja mellan kommunens hemtjänst och någon av de privata utförare som godkänts av kommunen. Privata utförare får ersättning för utförda insatser av kommunen.

Vad innebär uppdraget?

Utförare kan ansöka om att bli godkänd för att utföra omvårdnads- och serviceinsatser. De villkor och krav som gäller för att bli godkänd utförare finns i förfrågningsunderlaget.

Utförare får erbjuda tilläggstjänster som ligger utanför de insatser som följer av biståndsbeslut om hemtjänst. Utföraren fakturerar kunden för de tjänster som utförts som tilläggstjänster.

Om ansökan inte är komplett tar kommunens upphandlingsfunktion eller socialförvaltningens handläggare kontakt.

För ytterligare information kontakta enhetschef Administrativa enheten Eva Ehn.
E-post: eva.ehn@harnosand.se
Telefon: 0611-34 83 46.

Sidansvarig

Sidansvarig: