Budget- och skuldrådgivning

En hand som håller i pengar

Budget- och skuldrådgivning syftar till att hjälpa dig som är bosatt i Härnösands kommun att hitta lösningar på dina ekonomiska problem.

Rådgivningen tar sin utgångspunkt i hushållets specifika situation. Det handlar om att få hushållsekonomin att gå ihop, att få en översikt över ekonomin och skuldsättningen för att därefter se hur man kan påverka den. En central del av arbetet är inriktat på att förebygga ekonomiska problem.

Du kan bland annat få hjälp med:

 • Att strukturera din ekonomi.
 • Överblick över ekonomi och skulder.
 • Upprätta en budget för ditt hushåll.
 • Att förmedla kontakter med Kronofogdemyndigheten, banker och andra kreditgivare.
 • Upprätta betalningsplaner.
 • Hjälp inför och under skuldsaneringsprocessen.

Kort information om skuldsaneringslagen

Skuldsaneringslagen innebär en lagreglerad möjlighet för fysiska personer att få sina skulder sanerade genom nedskrivning av skuldbeloppet, helt eller delvis.

Kriterier och formella krav

 • Den sökande ska ha hemvist i Sverige, det vill säga vara folkbokförd i Sverige.
 • Den sökande får inte ha näringsförbud.
 • Den sökande får inte ha beviljats skuldsanering tidigare.
 • Man ska vara så svårt skuldsatt att man inte inom överskådlig tid (cirka 10-15 år) kan betala sina skulder.
 • Skuldernas ålder har betydelse. Det ska ha gått ett antal år från det att problemen med skuldsättningen visade sig och merparten av skulderna bör vara äldre.

Vid en ansökan om skuldsanering är det av yttersta vikt att alla skulder redovisas och att inte någon glöms bort.

Mer information om skuldsanering, länk till www.kronofogden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Rådgivningen är kostnadsfri.
 
Länk till Skuldsaneringslagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare Elin Hansson Lööw
Telefon: 0611- 34 83 11.