Budget- och skuldrådgivning

En hand som håller i pengar

Budget-och skuldrådgivaren har tystnadsplikt och hjälper dig att kostnadsfritt

  • få stöd om du har ekonomiska problem och skulder
  • göra en hushållsbudget och förebygga ekonomiska problem
  • göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare
  • få hjälp och stöd inför och efter en ansökan om skuldsanering

Räcker pengarna inte till?

Då kan du få hjälp att göra en egen budget för ditt hushåll. Kanske finns det utgifter som kan minskas eller dyra abonnemang som behöver förhandlas om. Har du sökt alla ersättningar/bidrag som du har möjlighet att få?

Problem med lån eller skuld?

Har du svårt att klara av amorteringar och ränteutgifter för dina skulder? Då kan du få hjälp att förhandla om ändrade betalningsvillkor. Budgetrådgivaren räknar fram vilket betalningsutrymme som finns för skulderna och ger förslag till fördelning mellan långivarna.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta personer att helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala skulder. Detta bygger på skuldsaneringslagen och lagen om skuldsanering för företagare.

Det finns inte någon lagstadgad gräns för hur mycket skulder man ska ha för att beviljas skuldsanering. Flera faktorer spelar in.

Kronofogden är den instans som beslutar om skuldsanering. För att vara aktuell för skuldsanering ska du vara så skuldsatt att du inte kommer att kunna betala dina skulder inom överskådlig tid. Du ska ha dina huvudsakliga intressen i Sverige. Du ska ha gjort allt du kan för att själv betala dina skulder och det har viss betydelse hur och när skulderna uppkommit. Det ska vara skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara folkbokförd och boende i Härnösands kommun.

Om Kronofogden beviljar skuldsanering upprättas en betalplan som sträcker sig över fem år, ibland kortare. Under skuldsaneringsperioden lever du på existensminimum vilket innebär att du har rätt att behålla pengar till det allra nödvändigaste. Resterande pengar ska du betala till Kronofogden som fördelar till dem du är skyldig pengar. Två månader är betalningsfria; juni och december. När skuldsaneringen är klar är du befriad från dina skulder. Samtidigt försvinner dina betalningsanmärkningar.

Tips på länkar som ger bra information


Om skuldsanering
https://www.kronofogden.se/kanintebetalaskuldsanering.htmllänk till annan webbplats

Ansökan om skuldsanering/blankett
https://www.kronofogden.se/46406.htmllänk till annan webbplats

Gör en egen hushållsbudget
http://www.hallakonsument.se/budgetkalkylenlänk till annan webbplats

Vad händer om du inte kan betala och vad kan du göra själv
https://www.hallakonsument.se/pengar-och-ekonomi/skulder/om-du-inte-kan-betala/länk till annan webbplats

Beräkning av bostadstillägg
https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognos.html?url=1860026889%2FSirius%2FhousingAllowanceStep1.action&sv.url=12.361b851614f842fc4f5177b8länk till annan webbplats

Ersättningar att söka vid försäkringskassan
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollenlänk till annan webbplats

Ersättningskollen om du blir sjuk eller skadad
http://ersättningskollen.se/länk till annan webbplats

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare Elin Hansson Lööw
Telefon: 0611- 34 83 11.

Under perioden 9 juli - 15 augusti 2018 håller Budget- och skuldrådgivningen stängt.