Försörjningsstöd - vad är det?

Rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen. Först gör vi en utredning och en individuell behovsprövning innan beslut kan fattas.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov genom egna inkomster samt bidrar till sin försörjning har rätt till bistånd upp till skälig levnadsnivå.

Den som är arbetslös måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbeten på orten och inom pendlingsavstånd, ta erbjudet arbete, delta i arbetsmarknadsåtgärder samt vid behov delta i arbetsrehabiliterande åtgärder.

Socialtjänsten har rätt att begära att till exempel arbetslösa ungdomar, studerande med ferieuppehåll och andra som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien. 

Kostnader för boende och en del andra behov där variationen kan vara stor, ligger utanför riksnormen. Om kostnaderna är skäliga räknas de in i behovet av ekonomiskt bistånd. Om en sökande har en kostnad för boendet som inte anses skälig, rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten ger den biståndssökande möjlighet att sänka kostnaden. Denna tidsperiod bör i regel vara minst fyra månader eller den tid som den biståndssökande aktivt försöker sänka boendekostnaden.

Hur söker du försörjningsstöd?

Vid nybesök ringer du på telefontid. Telefontiden är 08.30 - 09.30 (måndag, tisdag, torsdag och fredag).

Nybesök nyanlända: "Drop in" måndag, onsdag och torsdag klockan 15.00-16.00.

Om du har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd krävs en ny ansökan via blankett eller besök varje månad.

Vägledande riksnorm

Belopp

Personliga kostnader

Belopp

Ensamstående vuxen

3030:-

Makar/sambo

5460:-

Barn under 1 år med barnomsorg

1960:-

Barn under 1 år utan barnomsorg

2090:-

Barn 1-2 år med barnomsorg

2150:-

Barn 1-2 år utan barnomsorg

2330:-

Barn 3 år med barnomsorg

1900:-

Barn 3 år utan barnomsorg

2080:-

Barn 4-6 år med barnomsorg

2080:-

Barn 4-6 år utan barnomsorg

2330:-

Barn 7-10 år

2930:-

Barn 11-14 år

3370:-

Barn 15-18 år

3800:-

Studerande 19-20 år

3830:-

 

Tillkommer:
Gemensamma kostnader för antal medlemmar i hushållet

Kostnad

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

970:-

1 080:-

1 350:-

1 540:-

1 770:-

2 010:-

2 180:-

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna

Inkomster som minskar bidraget:

 • lön
 • sjukpenning
 • pension och sjukbidrag
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag och flerbarnstillägg
 • A-kassa / alfa
 • föräldrapenning
 • etableringsersättning
 • aktivitetsstöd
 • aktivitetsersättning/sjukersättning
 • underhållsstöd
 • skatteåterbäring
 • studiebidrag/lån
 • vårdbidrag
 • inackorderingsstöd
 • barnpension
 • introduktionsersättning