Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menar vi sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Bidraget ska användas till åtgärder som underlättar det dagliga livet i bostaden så som att förflytta sig, sova och vila, sköta sin hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden. Exempel på vanliga anpassningar är borttagning av trösklar, ordna en duschplats, montera stödhandtag, ramp vid entré och spisvakt till spisen.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Finns det hjälpmedel som kan lösa problemet beviljas inget bostadsanpassningsbidrag.

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13