Grundkarta

Grundkartan är en storskalig karta som används som underlag för upprättande av detaljplan.

Grundkartan innehåller kommunens primärkarta (byggnader, vägar, fastigheter, sjöar, höjder, rättigheter) plus plantolkning av gällande detaljplaner. Innehållet är kontrollerat i fält och vid behov har inmätning av kartans detaljer gjorts.

Den ligger till grund för upprättande och redovisning av förslag till detaljplan och fastighetsplan. Huvudsakliga användare är kommunens planavdelning, arkitektkontor och konsultfirmor.

Grundkarta kan levereras digitalt eller i pappersformat.