GIS (geografiskt informationssystem)

GIS-system innehåller kartor med information kopplad till objekten i kartbilden. GIS-samordnarens uppgifter i vår kommun är bl.a. att administrera kommunens GIS-system och vara stöd för användarna samt ta fram kartor och statistik till olika projekt inom kommunens förvaltning