Landsbygdsrådet

I Härnösands kommun finns ett landsbygdsråd. Rådet ska främja kommuninnevånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen bland annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Medlemmar i Landsbygdsrådet

Namn

Organisation

Roll i rådet

Karin Frejarö

Kommunstyrelsen Härnösands kommun

Ordförande

Karin Högberg

Kommunstyrelsen Härnösands kommun

Vice ordförande

Monica Bäcklund

Hemsö skärgårdsförening

Ledamot

Sara Öhman

Häggdångers intresseförening

Ledamot

Nina Lundberg

Viksjö intresseförening

Ledamot

Andreas Samuelsson

Rö Folketshus och byalagsförening

Ledamot

Marie-Ann Sundström

Janne Vängman-sällskapet

Ledamot

Lennart Häggqvist

Älandsbro intresseförening

Ledamot

Rudolf Sundström

LRF

Ledamot

Hans Rosengren

Ramviks IF


Uno Jonsson

Tillväxtavdelningen Härnösands kommun


Henrik Olsson

Landsbygdsutveckling Härnösands kommun

Sekreterare

Eva-Lotta Öberg

Näringslivsutvecklare


Henrik Olsson är kontaktperson för Landsbygdsrådet.

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se