Hållbar utveckling

Flygbild över centrala Härnösand.

Här skapar vi ett hållbart samhälle och bidrar till att de nationella och globala målen nås.

Vi ska leva som vi lär och visa vägen, och för att nå ända fram behöver vi en gemensam kraft. Tillsammans får vi saker att hända – för oss och våra kommande generationer.

Här samlar vi information om Härnösands miljö- och hållbarhetsarbete.

Nedan lyfter vi fram några av de åtgärder som gör Härnösands kommun med bolag till en ledande miljökommun i Sverige.

Stolpe in för Stad och Land

 

En elbil på laddning.

Vi fortsätter bygga ut infrastrukturen för laddbara bilar tillsammans med andra aktörer i Härnösand och kan med det bli en av de laddtätaste i Sverige sett till hur många som bor i Härnösand.

Med matavfall i tanken i ett slutet kretslopp

En rötningsanläggning.

Biogasproduktion i ett unikt lokalt småskaligt slutet kretslopp. Matavfallet omvandlas i Äland och uppgraderas och blir fordonsgas vid tankställe i nära anslutning till E4:an.

Sveriges första fossilfria kollektivtrafik

En buss på Centrumlinjen i Härnösand.

Vi var tidiga med helt elektriska bussar i vanlig stadstrafik och först i Sverige med att köra alla bussar i stads- och landsbygdstrafik, beställningstrafik och skolbussar fossilfritt.

Kretsloppsparken

Kretsloppsparken i Härnösand.

Härnösands kretsloppspark är inte bara en komplett återvinningscentral. Det är en arena för kretsloppstänk samtidigt som det är en plats för människor att komma in i vardagen igen.

Härnösands Energipark

 

Solfångare vid Härnösands energipark.

En mötesplats där småskalig utveckling av energi kan byggas, testas och samtidigt få betalt för den energi (el och värme) som överförs till anslutna kunder i Härnösand.

100% lokalproducerad el

 

Utomhusbelysning.

Sol, vind och trädbränslen. Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i kommunens verksamheter. Nu kan även du och våra besökare köpa den också.

Vindens krafter i Härnösand

 

Ett vindkraftverk.

Första vindkraftverket installerades redan 1985. Idag finns beslut om att bygga vindkraftverk som kommer producera förnybar hushållsel som täcker mer än länets årliga förbrukning.

Var gärna med och gilla, kommentera och dela information via våra sociala medier. På Facebook heter vi Hållbara Härnösandlänk till annan webbplats och på Instagram @hallbaraharnosandlänk till annan webbplats.

Tagga dina bilder med #mitthärnösand och visa de val du gör i din vardag. Med gemensam kraft får vi saker att hända.