Vår plan för framtiden

Fotografi av två barn, omslagsbild för klimatplanen.

Härnösands kommun har som övergripande mål att vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en fossilfri ekonomi.

All utveckling i Härnösand ska präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna. Med kunskap ska vi utvecklas och skapa ett hållbart samhälle och en hållbar framtid. Då är vi också med och bidrar till att de globala och nationella miljömålen nås.

Läs mer: Globala målen för en hållbar utvecklinglänk till annan webbplats och Sveriges miljömål länk till annan webbplats

Grunden för arbetet finns i våra styrande dokument som täcker miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor. Styrande dokument som planer och program finns för att anställda i kommunens verksamheter och bolag ska arbeta aktivt och konsekvent mot samma mål som finns i Härnösands målprogram.

Läs mer: Härnösands kommun vision och mål (Härnösands målprogram)

Det långsiktiga klimatmålet för Härnösands kommun är att nå nollvisionen för klimatet senast år 2045 vilket innebär att vi då inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Då är våra utsläpp i balans med vad miljön klarar av att hantera.

Etappmålet, resan på vägen till det långsiktiga målet, är att alla markburna transporter senast år 2030 är fossiloberoende där Härnösands kommunkoncern ska vara en föregångare och uppnå etappmålet redan år 2021.

Läs mer: Vår plan för framtiden (Klimat- och energiplan, populärvision)länk till annan webbplats