Administration

Som ett stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen finns en administrativ avdelning som bland annat arbetar med administration, ekonomi, kommunikation, arkivering, IT ,utvecklingsfrågor, nämndsadministration.


Personal

Christina Norberg

Nämndsekreterare
Christina Norberg
Telefon: 0611 - 34 81 04
Arbetsområde: Nämndsekreterare, diarium.

Susanne Boström

Administratör
Susanne Boström
Telefon: 0611 - 34 81 06
Arbetsområden: Bidrag till föreningar, torghandel, odlingslotter

Mika Klemetti

Administratör
Mika Klemetti
Telefon: 0611 - 34 81 67
Arbetsområden: IT-Samordnare,Webbsamordnare,E-tjänster, handläggare för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, utvecklingfrågor, marknadsföring.