Administration

Som ett stöd till de olika verksamheterna inom förvaltningen finns en administrativ avdelning som bland annat arbetar med administration, ekonomi, kommunikation, arkivering, IT ,utvecklingsfrågor, nämndsadministration.


Personal

Jan-Erik Boström

Samordnare
Jan-Erik Boström
Telefon: 0611 - 34 81 06
Arbetsområden: Redovisning, inköp, fakturor, torghandel, bidrag till föreningar, EU-redovisning, datasamordnare, lotteritillstånd.

Christina Norberg

Nämndsekreterare
Christina Norberg
Telefon: 0611 - 34 81 04
Arbetsområde: Nämndsekreterare, diarium.

Mika Klemetti

Administratör
Mika Klemetti
Telefon: 0611 - 34 81 67
Arbetsområden: Administration, fakturahantering, handläggare för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, utvecklingfrågor,marknadsföring.