Trafik och Fritidsavdelningen

På avdelningen för Trafik och Fritid ansvarar vi för kommunens kollektivtrafik, samt handlägger frågor som berör skolskjuts och färdtjänst. Vi hjälper dig som har frågor eller är i behov av att ansöka om färdtjänst eller du som funderar på om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Vi ansvarar även för kommunens samtliga fritidsanläggningar och där ingår även Härnösands Simhall. Vi har ett stort utbud av fritids- och friluftsanläggningar, som gör att vi försöker tillgodose det behov som finns för motion och rekreation i vår kommun. Vi sköter även föreningsregistret samt bokning av gymnastiksalar, sporthallar, fotbollsplaner och Högslättens Sportcentrum.

Inom avdelningen hanterar vi även ungdomsfrågor i kommunen, där vi driver fritidsgården Kåken och även bevakar ungdomars olika intressen.

Välkommen att kontakta oss !

Ulf Andersson

Trafik och Fritidschef
Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 88 22

Björn Ögren

Enhetschef anläggning
Björn Ögren
E-post: bjorn.ogren@harnosand.se
Telefon: 072-210 19 90

Lars Johansson

Enhetschef Ungdomsfrågor
Lars Johansson
E-post: lars.johansson@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 81 25

Här kan du läsa mer om ungdom

Jonas Andersohn

Simhallschef
Jonas Andersohn
E-post: jonas.andersohn@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 81 79

Sandra Sjölander

Fritidshandläggare
Sandra Sjölander
E-post: sandra.sjolander@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 81 83

Gunilla Sjögren

Administratör
Gunilla Sjögren
E-post: gunilla.sjogren@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 81 57
Arbetsområden: Lokalbokning, fakturahantering, föreningsregister.

Ulf Eriksson

Fordonssamordnare
Ulf Eriksson
E-post: ulf.eriksson@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 86 28

Mari Nordlund

Färdtjänsthandläggare
Mari Nordlund
E-post: mari.nordlund@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 11

Fredrik Berg

Handläggare
Fredrik Berg

E-post: fredrik.berg@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 56
Arbetsområden: Barnkortet

Carina Törnqvist

Handläggare
Carina Törnqvist
E-post: carina.tornqvist@harnosand.se
Telefon: 0611 - 34 82 59
Arbetsområden: Barnkortet