Sammanträdesdagar KS

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar under 2017

Månad

Datum

Tid

Januari

10

08.30

Februari

7

08.30

Februari

28

08.30

April

4

08.30

Maj

2

08.30

Maj

30

08.30

Juni

-

-

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

12

08.30

Oktober

10

08.30

November

14

08.30

December

5

08.30