Härnösand - den företagsamma staden med den personliga livsmiljön

Härnösand - den företagsamma staden med den personliga livsmiljön. Så står det i Härnösands kommuns tillväxtstrategi, som har tagits fram i samarbete mellan Härnösands kommun, näringslivet och andra myndigheter.

Det är fina ord, men se filmen #mitthärnösand här ovan så är det lättare att förstå vad vi menar.

Här kan du läsa vår tillväxtstrategiPDF (pdf, 1.1 MB)

För att skapa ökad sysselsättning och ett attraktivt näringsliv jobbar vi med framtidsnäringar som förstärker det befintliga näringslivet. Vi satsar bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, kulturella och kreativa näringar samt förnyelsebar energi. Tillsammans kan de skapa över 700 nya jobb i Härnösand.

Läs mer i två rapporter från Kairos Future:

Här nedan kan du läsa mer om våra fokusområden.

Växande besöksnäring och handel

Höga Kusten är en av Sveriges snabbast växande destinationer. Och det finns potential för mycket, mycket mer.

Foodtech - framtidens livsmedelsindustri

Härnösand vill bli Norrlands foodtech-nav när livsmedelsbranschen ställer om till hållbar produktion med nya produktionstekniker.

Härnösand växer och vi behöver bygga nya attraktiva bostäder. Det ska bli över 100 nya bostäder vid vattnet, med grönområden i stadsnära lägen eller i andra attraktiva lägen.

Kulturella och kreativa näringar

Härnösand har en kraftfull och dynamisk miljö inom de kreativa näringarna, till exempel inom tjänstesektor, upplevelseföretag, mathantverkare med mera.

Hållbara Härnösand

Härnösand ska ha en tätposition i arbetet med att skapa en hållbar framtid, både ekologiskt, skonomiskt och socialt.

Två barn och deras pappa cyklar på landsbygden.

Härnösand ska ha en levande landsbygd med ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö.

Tjänstesektor/IT

Härnösand har en tydlig roll som en av tre regionhubbar i länet med storskalig offentlig sektor. Dessutom har vi flera, växande privata företag inom kundservice, IT med mera.

Närbild på kvinnlig soldat

Härnösand/Sollefteå regemente

Härnösand och Sollefteå har utmärkta förutsättningar för en ny försvarsetablering. Tillsammans erbjuder vi ett nytt regemente i Västernorrland.