Stort växthus med tomater

Framtidens livsmedelsindustri - Foodtech

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter till tillväxt, ökad sysselsättning, forskning och utveckling.

I Härnösand vill vi skapa norra Sveriges Foodtech-centrum, ett nav för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. Vi vill även skapa fler produktionsområden för kretsloppsodlingar och därmed många fler arbetstillfällen i regionen. I Härnösand finns redan Peckas Naturodlingar, Europas största kretsloppsodling för tomater och fisk. Peckas har bara under sitt första år anställt cirka 20 personer och en ökad satsning på den här näringen skulle kunna skapa 100-150 nya jobb.

Under 2019 startas tre parallella förstudier för att öka kunskapen och bidra till att stärka Härnösands möjligheter att skapa ett Foodtech-centrum. Förstudierna sker i samverkan mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

Läs mer om förstudierna härlänk till annan webbplats

Strategier

Just nu pågår arbetet med att stärka den regionala livsmedelsstrategin i Västernorrland, och där har Härnösand en drivande roll. Härnösands kommun är också medlem i Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC), ett nätverk bestående av företag, kommuner och universitet med intresse för framtidens livsmedelsindustri.

Här kan du lyssna på när kommunens strateg/utvecklare Anneli Kuusisto pratar om Foodtech i P4 Västernorrlandlänk till annan webbplats

Kommunstyrelseförvaltningens ansökan om att genomföra en förstudie om hur vi kan utveckla framtidens livsmedelsindustriPDF (pdf, 165.3 kB)

Information om Swedish Surplus Energy Collaboration (SSEC)PDF (pdf, 1.1 MB)

Härnösand som framtidens centrum för forskning om livsmedelsindustri och Food TechPDF (pdf, 413.1 kB)

Sustainable foods rapport "Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbrukPDF (pdf, 4.5 MB)

man som plockar tomater i ett stort växthus

Tomatplockning hos Peckas Naturodlingar

Konferens om foodtech

För att utforska möjligheterna och utmaningarna med att skapa framtidens livsmedelsindustri så genomfördes en nationell konferens om kretsloppsodling 2018.

Över 100 deltagare samlades för att delta i föreläsningar och dagen avslutades med ett studiebesök på Peckas Naturodlingar.

Presentationer från den nationella konferens om kretsloppsodling - Food Tech 2018

tomater i stort växthus

Mer information

För mer information om Härnösands satsning på foodtech:

Anneli Kuusisto, strateg/utvecklare
0611-34 84 38
070-550 67 70
anneli.kuusisto@harnosand.se