Diarium och arkiv

I Stadshuset finns Kommunens registratorer samlade i det kommungemensamma diariet i direkt anslutning till Kommunreceptionen.

Besöks- och telefontider är Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.00.

Diariets registratorer biträder kommunens myndigheter (förvaltningar) med postöppning, diarieföring, skanning och arkivläggning av de handlingar som registreras i kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem.

Inkommande post i kommunens officiella e-postbrevlådor tas emot och vidarebefordras för information och/eller handläggning till berörd förvaltning/handläggare.

Synpunkter i kommunens synpunktshantering vidarebefordras till berörd förvaltningar/handläggare.

Frågor av övergripande karaktär rörande centraldiariet, besvaras av:
Stefan Berggren, Kommunarkivarie. Telefon 0611-34 82 51 eller 
Ann-Christine Munther, Enhetschef. Telefon 0611-34 86 80

Här kan du läsa mer om diarium och arkiv 

Personal vid centraldiariet

Titel

Namn

Telefon

Registrator

Sara Eriksson

0611 - 34 80 42

Registrator

Kristina Vesterlund

0611 - 34 80 13

Registrator

Susanne Olsson

0611 - 34 81 98

Registrator

Emma Pettersson

0611 - 34 89 36

Registrator

Marielle Oikari

0611 - 34 80 00