Diarium och arkiv

I Sambiblioteket finns Kommunens registratorer samlade i det kommungemensamma diariet i direkt anslutning till Kommunreceptionen.

Besöks- och telefontider: Måndag - Fredag kl. 08.00 - 16.30.

E-post: centraldiariet@harnosand.se

Telefon: 0611 - 34 81 99

Centraldiariets registratorer biträder kommunens myndigheter (nämnd/förvaltning) med postöppning, diarieföring, skanning och arkivläggning av de handlingar som registreras i kommunens övergripande dokument- och ärendehanteringssystem.

Inkommande post i kommunens officiella e-postbrevlådor tas emot och vidarebefordras för information och/eller handläggning till berörd förvaltning/handläggare.

Synpunkter i kommunens synpunktshantering vidarebefordras till berörd förvaltningar/handläggare.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Här kan du läsa mer

Frågor av övergripande karaktär rörande centraldiariet, besvaras av:
Stefan Berggren, Kommunarkivarie. Telefon 0611-34 82 51 eller 
Ann-Christine Munther, Enhetschef. Telefon 0611-34 86 80

Här kan du läsa mer om diarium och arkiv 

Sambiblioteket
Universitetsbacken 3
Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00