HR-avdelningen

Stadshuset

HR-avdelningen finns i Stadshuset.

HR-avdelningen är ett av Kommunstyrelseförvaltningens kontor/avdelningar vars övergripande uppdrag är att driva och verkställa den personalpolitik som fastställts av våra förtroendevalda.

HR-avdelningen är en stödfunktion till kommunens chefer inom följande områden: Arbetsrätt och förhandling, arbetsmiljö, personalförsörjning, personaladministrativt stöd. Vi ger även service till kommunens medarbetare i frågor som lön, LAS och anställningsvillkor.

HR-avdelningen innefattar tre enheter: HR-enheten, Löne-enheten och Rekryterings- och bemanningsenheten.