Pågående planer

Flygbild över centrala Härnösand

Planer som är under arbete

Har du frågor om planerna kontakta samhällsförvaltningen eller kontaktpersonerna under respektive plan.